Comentários do leitor

Chon ngay gio dep sinh mo nam 2020 o dau

por Vanessa Sayers (2020-03-23)


NhÆ°ng có nên lá»±a chá»n ngày sinh và giá» sinh cho con?
Số phận má»™t ngÆ°á»i theo dá»± Ä‘oán há»c của PhÆ°Æ¡ng Äông, mà ở đây cụ thể là để lập được má»™t lá số Tá»­ vi, phụ thuá»™c vào 4 yếu tố:

<img src="https://i.ytimg.com/vi/e7zR7YekSLM/hqdefault.jpg" alt="3 months ago" style="max-width:420px;float:right;padding:10px 0px 10px 10px;border:0px;">- Năm sinh

- Tháng sinh

- Ngày sinh

- Giá» sinh

Thiếu bất cứ má»™t yếu tố nào trong 4 Ä‘á»u không thể "lập số". Còn khi có đủ 4 yếu tố thì dù là ngày đẹp hay xấu, "giá» phạm" hay không "phạm" Ä‘á»u có thể "lập số" và có thể là lá số rất đẹp cho dù là ngày xấu Ä‘i chăng nữa, vì má»™t lá số là tổ hợp tổng hòa của cả 4 chứ không phải tuyệt đối phụ thuá»™c vào bất cứ má»™t yếu tố Ä‘Æ¡n lẻ nào. Ví dụ, theo lịch vạn niên má»™t ngày 14 nào đó có thể là rất xấu nhÆ°ng khi kết hợp vá»›i giá» sinh, năm sinh, tháng sinh vẫn có thể lập thành má»™t lá số thành công vá» sá»± nghiệp. Äiá»u đó cÅ©ng giống nhÆ° má»™t nốt ruồi trên mép của MC Xuân Bắc trông rất vô duyên vá»›i sá»± nam tính của đàn ông, nhÆ°ng ở trên mép của siêu mẫu Cindy Crawford thì lại rất hợp cách. Nên việc chá»n giá» sinh, ngày sinh là má»™t việc khó, nếu chỉ cần mở lịch ra chá»n ngày "Hoàng Äạo" để mÆ°u cầu số phận tốt thì cÅ©ng chỉ là phó thác cho sá»± may rủi hoặc lừa gạt lẫn nhau.

Vì trong 1 năm có 12 tháng, má»—i tháng tháng có 30 ngày, má»™t ngày có 12 múi giỠâm lịch, nên lá số tá»­ vi hoặc tá»­ bình cần phải lập để xem xét cân nhắc là 4.320 lá số/năm hoặc tính theo tháng là 360 lá số/tháng. Sau khi lập đủ 360 lá số thì lại phải xét đến mục đích của cha mẹ muốn đứa con sau này cần những tiêu chí nào: sức khoẻ, há»c vấn, may mắn, công danh, sá»± nghiệp, tình duyên, con cái, vượng phu ích tá»­, không được hình khắc lục thân....Vì vá» cÆ¡ bản má»™t ngÆ°á»i khó có thể hoàn hảo được tất cả má»i mặt, được mặt này sẽ kém mặt khác nên phải có sá»± Æ°u tiên và chấp nhận. Nếu muốn đạt được nhiá»u phẩm chất tốt thì trong má»™t tháng chÆ°a chắc đã lá»±a chá»n được lá số đẹp để há»™i tụ đủ các Ä‘iá»u kiện, vì đẹp thì rất hiếm, đôi <a href="https://www.biggerpockets.com/search?utf8=%E2%9C%93&term=khi%20c%E1%BA%A3">khi cả</a> năm chỉ chá»n được 1 lá số. Khi chá»n được lá số tốt thì liệu có thụ thai đúng thá»i Ä‘iểm để chào Ä‘á»i vào giá» tốt?. Thậm chí nếu cha mẹ chấp nhận chỉ cần má»™t Ä‘iá»u kiện là đứa con sau này giàu sang thì lại phải xét tiếp đến yếu tố trình Ä‘á»™ của ngÆ°á»i luận Ä‘oán lá số có đủ giá»i để xét Ä‘oán đúng mà chá»n giá» <a href="https://tuvisonlong.com/nam-canh-ty-2020-sinh-con-chang-nhung-than-dong-ma-con-dai-phuc/">Chon gio sinh mo</a> chính xác, vì thầy bà thì nhiá»u nhÆ°ng có phải ai cÅ©ng hiểu sâu sắc và không ai có thể chắc chắn 100% sá»± biến Ä‘á»™ng của thá»i thế xã há»™i trong tÆ°Æ¡ng lai. Cho dù là ngÆ°á»i luận Ä‘oán lá số đã lá»±a chá»n đúng thì liệu Ä‘iá»u kiện có cho phép ngÆ°á»i mẹ sinh được vào đúng thá»i Ä‘iểm lá»±a chá»n, vì việc này lại phụ thuá»™c vào nhiá»u yếu tố nhÆ° sức khá»e ngÆ°á»i mẹ, Ä‘iá»u kiện gia đình, lịch trình của bệnh viện, khả năng cá»<a href="https://www.youtube.com/results?search_query=%A7a%20b%C3%A1c,creativecommons">§a bác</a> sỹ....Lịch trình của bệnh viện lại phụ thuá»™c vào cÆ¡ sở vật chất, Ä‘iá»u kiện thuốc men, Ä‘iá»u kiện Ä‘iện nÆ°á»›c có ổn định hay là vào giỠđó mất Ä‘iện. Khả năng của bác sỹ lại phụ thuá»™c vào sức khoẻ, tâm trạng của bác sỹ (sáng Ä‘i làm có được vợ cho ăn sáng hay đêm hôm trÆ°á»›c phải ngủ ngoài phòng khách hoặc phải trá»±c Ä‘á»™t xuất....), Ä‘iá»u kiện sức khoẻ của ngÆ°á»i mẹ có chịu Ä‘á»±ng được đến giá» sinh hay không…